Inter Milan HLV: L. Spalletti
6 - 0
HẾT TRẬN
Thứ tư, 02-07-2020 | 00:30
Brescia
Brescia HLV: E. Corini
Share để xem mượt hơn:
Xem thêm tin